Sunday, 28 January 2018

Вшей нет

Niedługo będę w hobby wpisywać "odwszawianie gminy". Na 9 godzin przed umieszczeniem dziatek w placówkach oświatowych (po feriach) stwierdzam uroczyście: wszy brak (вшей нет). Oraz produkuję takie oto pisemko.

Do:
Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kątach Wrocławskich

Szanowni Państwo,
dziękuję bardzo za wykonanie w Przedszkolu i Szkole jednorazowego sprawdzenia włosów dzieci pod kątem wszawicy. Zgodnie z przedstawionym przez ZOJO dokumentem „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży”, uprzejmie proszę o prowadzenie dalszych działań profilaktycznych, tj. regularnych kontroli higienicznych – sugeruję raz w miesiącu. W tym celu proponuję nawiązanie stałej współpracy przez Przedszkole Publiczne z pielęgniarką/higienistką, tak jak ma to miejsce na przykład w Szkole Podstawowej nr 2.
Z poważaniem,
Marta Bartnicka.

No comments:

Post a Comment